Na podstawie pomiarów srednic drutów przeprowadzonych na kilku tysiacach próbek stwierdzono, ze srednice te zawieraja sie raczej w granicach 4,96 -5,10 mm

Na podstawie pomiarów średnic drutów przeprowadzonych na kilku tysiącach próbek stwierdzono, że średnice te zawierają się raczej w granicach 4,96 -5,10 mm. Analiza statystyczna wyników tych pomiarów wykazała, że wartość przeciętna średnic drutów jest 5 mm jest wyższa od wartości nominalnej i wynosi 5,03 mm b) Doraźna wytrzymałość na rozciąganie. Norma PN-76/BG3264 konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, obliczenia statyczne i projektowanie przewiduje produkcję i stosowanie przede wszystkim drutów odmiany II o wytrzymałości minimalnej 1500 MPa. W ramach tej odmiany produkuje się druty o wytrzymałości zmiennej w granicach 1500 – 2000 MPa. Analiza statystyczna wytrzymałości drutów 1> 5 mm wykazała, że średnia wytrzymałość wynosi Rvk = 1715 MPa. Przyjmując poziom ufności 95%, rozrzut wytrzymałości wynosi 350 MPa, przy czyni wytrzymałość ta zawarta jest w granicach. Dostawa drutów odmiany musi być każdorazowo uzgodniona dostawcę, który gwarantuje minimalną wytrzymałość 1700M Pa, po wyselekcjonowaniu drutów o niższych wytrzymałościach. c) Zależność między naprężeniami i odkształceniami drutów cp 5 mm, 0v = f (t). Naciąg kabli ma miejsce z reguły przy pierwszym (pierwotnym) obciążeniu drutów, z których jest wykonany. Wzrost naprężeń w kablu zewnętrznym jest z jego wydłużeniem, które wyznaczyć można z wykresu zależności naprężeń od odkształceń 6v =f(6). Wyraźnie krzywoliniowy przebieg wykresu B = f(s) dla obciążenia pierwotnego stali sprężającej uniemożliwia obliczenie wydłużenia kabli na podstawie współczynnika sprężystości E, gdyż popełnia się wówczas zbyt duży błąd. [przypisy: resgraph, wpis do księgi wieczystej koszt, mrówka złotów ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka złotów resgraph wpis do księgi wieczystej koszt