Obmiar robót murowych

Obmiar robót murowych Wykonane roboty murowe oblicza się według pomiarów w naturze. Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoina- mi. Dla murów wykonywanych z cegły znormalizowanej produkowanej obecnie 25 X 12 X 6,5 cm oraz z cegły o dawnych wymiarach 27 X 13 X 6 grubość obliczeniową muru 1/4, 1/2, 1, 11/2, 2 itd. cegły należy przyjmować wg danych podanych w tabeli 25. Mury z cegły nieznormalizowanej , z pustaków, bloków betonowych lub gazobetonowych oblicza się wg rzeczywistej grubości tych elementów z dodaniem grubości spoin. Mury tzw. grube, tj. mające grubość jednej cegły i więcej, mierzy się w metrach sześciennych (m). [patrz też: wpis do księgi wieczystej koszt, castorama kalisz godziny otwarcia, noszecochce ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama kalisz godziny otwarcia noszecochce wpis do księgi wieczystej koszt