Przyczepnosc pomiedzy drutami i betonem jest uwarunkowana: a) zwiazkami chemicznymi pomiedzy skladnikami wiazacego tworzywa i stala

Przyczepność pomiędzy drutami i betonem jest uwarunkowana: a) związkami chemicznymi pomiędzy składnikami wiążącego tworzywa i stałą. b) adhezję i dyfuzję powierzchniowe materiałów. c) tarciem pomiędzy powierzchnię strun i betonu: d) mechanicznym zazębieniem się obydwu materiałów wywołanym profilowaniem lub szorstkością powierzchni strun z wnikaniem wiążącego lepiszcza cementowego we wszelkie wgłębienia i nierówności na powierzchni drutów. Spośród czterech zamienionych czynników podstawowe znaczenie maję otwory mechaniczne oraz tarcie. Siły tarcia występujące na styku drutów i betonu są spowodowane radialnymi siłami dociskowymi wywołującymi stały ton naprężeń ściskających na obwodzie drutu. Read more „Przyczepnosc pomiedzy drutami i betonem jest uwarunkowana: a) zwiazkami chemicznymi pomiedzy skladnikami wiazacego tworzywa i stala”

W elementach strunobetonowych przeniesienie sily sprezajacej z naprezonych ciegien na beton odbywa sie przede wszystkim dzieki zjawisku przyczepnosci betonu do stali

W elementach strunobetonowych przeniesienie siły sprężającej z naprężonych cięgien na beton odbywa się przede wszystkim dzięki zjawisku przyczepności betonu do stali. Przyczepność, jako opór poślizgu drutów w betonie jest odnoszona do powierzchni styku tych dwóch materiałów i może być traktowana, jako naprężenie styczne. Dla całkowitego przeniesienia siły z drutu na beton jest niezbędna określona powierzchnia styku, która dla danej średnicy drutu determinuje długość zakotwienia drutu. Z tego względu cechę charakterystyczną elementów strunobetonowych jest występowanie pełnego, projektowanego sprężenia przekroju betonowego dopiero w pewnej odległości od czoła elementu, zwanej długością użytkową zakotwienia drutu. Na całej długości zakotwienia naprężenia w elemencie mają wartości zmienne, od zera w pobliżu czoła elementu, wzrastają w miarę wzrostu odległości i osiągają maksymalną wartość odległości tj. Read more „W elementach strunobetonowych przeniesienie sily sprezajacej z naprezonych ciegien na beton odbywa sie przede wszystkim dzieki zjawisku przyczepnosci betonu do stali”

Sploty i liny stosowane do sprezania Splotami nazywa sie zazwyczaj ciegna stosowane do strunobetonu, a zlozone z dwóch lub siedmiu drutów skracanych spiralnie w jednym kierunku (jednolite)

Sploty i liny stosowane do sprężania Splotami nazywa się zazwyczaj cięgna stosowane do strunobetonu, a złożone z dwóch lub siedmiu drutów skracanych spiralnie w jednym kierunku (jednolite). W Polsce produkuje się następujące rodzaje splotów: 2 2,5 mm 7 5 mm. Sploty siedmio drutowe składają się z prostego drutu w środku oraz 6 drutów ułożonych spiralnie w stosunku do osi podłużnej cięgna. Linami nazywa się potocznie cięgna stosowane w kablobetonie, złożone z jednego drutu prostego w środku oraz z odpowiedniej liczby warstw drutów ułożonych spiralnie w stosunku do osi podłużnej cięgna, przy czym druty kolejnych warstw są przeciwzwięte. W Polsce produkuje się następujące rodzaje lin złożonych z drutów o średnicy 5 mm: 19 et> 5, 37 et> 5 oraz 61 eJ> 5. Read more „Sploty i liny stosowane do sprezania Splotami nazywa sie zazwyczaj ciegna stosowane do strunobetonu, a zlozone z dwóch lub siedmiu drutów skracanych spiralnie w jednym kierunku (jednolite)”

W przypadku wprowadzenia powazniejszych zmian w technologii produkcji i obróbki drutów zmienic sie moze ich odksztalcalnosc

W przypadku wprowadzenia poważniejszych zmian w technologii produkcji i obróbki drutów zmienić się może ich odkształcalność. Powinny być wówczas przeprowadzone badania statystyczne odkształcalności nowego asortymentu produkcji oraz podany do wiadomości odbiorców aktualny przebieg zależności między naprężeniami i odkształceniami. Produkcja drutów tej grupy różni się od technologii poprzednio opisanej wprowadzeniem po zabiegu obróbki plastycznej niskotemperaturowej obróbki cieplnej. Jest to najkorzystniejsza metoda usuwania naprężeń wewnętrznych w drutach. Obróbka ta polega na odpuszczaniu drutu w kąpieli ołowianej w temperaturze 3. Read more „W przypadku wprowadzenia powazniejszych zmian w technologii produkcji i obróbki drutów zmienic sie moze ich odksztalcalnosc”

Zapewnienie nowoczesnych i zautomatyzowanych srodków technicznych do przemyslowej produkcji pólfabrykatów

Zapewnienie nowoczesnych i zautomatyzowanych środków technicznych do przemysłowej produkcji półfabrykatów zbrojeń w specjalistycznych oddziałach zakładów prefabrykacji należy uznać w naszych warunkach przy rozwiniętym przemyśle budowlanym za zadanie wyjątkowo ważne i pilne. Osobnym zagadnieniem jest konieczność dalszych badań i prac I. nad typizację poszczególnych elementów zbrojeń zwłaszcza dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Określenie typowych elementów zbrojeń prefabrykatów żelbetowych. pozwoli na określenie zasad II. Read more „Zapewnienie nowoczesnych i zautomatyzowanych srodków technicznych do przemyslowej produkcji pólfabrykatów”

PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRZEMYSLOWEJ PRODUKCJI PÓLFABRYKANTÓW ZBROJEN DLA PREFABRYKANTÓW ZELBETOWYCH

PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRZEMYSŁOWEJ PRODUKCJI PÓŁFABRYKANTÓW ZBROJEŃ DLA PREFABRYKANTÓW ŻELBETOWYCH . 1. UWAGI OGÓLNE Rozwój budownictwa uprzemysłowionego, a wraz z nim rozwój prefabrykacji spowodował konieczność maksymalnego zmechanizowania robót zbrojarskich przy produkcji elementów żelbetowych. Wynika to nie tylko z konieczności skrócenia cyklu produkcyjnego półfabrykatów zbrojeń, lecz również z braku dostatecznej liczby wyszkolonej kadry mogącej sprostać stawianym jej zadaniom. Roboty zbrojarskie wykonywane do niedawna w sposób ręczny w większości przypadków są realizowane w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalistycznych środków technicznych. Read more „PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRZEMYSLOWEJ PRODUKCJI PÓLFABRYKANTÓW ZBROJEN DLA PREFABRYKANTÓW ZELBETOWYCH”

ZAKRES STOSOWANIA STALI ZBROJENIOWEJ W ZALEZNOSCI OD KLASY I GATUNKU

ZAKRES STOSOWANIA STALI ZBROJENIOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD KLASY I GATUNKU. Stal zbrojeniowa przeznaczona do wykonywania zbrojenia powinna posiadać atest hutniczy zawierający skład chemiczny stali oraz wyniki badań. Stosowanie stali bez atestu jest niedopuszczalne. Zbrojenie w konstrukcjach żelbetowych zaleca się wykonywać przede wszystkim: ze stali klasy AIII oraz ze stali Dl i DpI tylko w zgrzewaniach siatkach lub w szkieletach. Dopuszcza się wykonywanie zbrojenia: – ze stali klasy Al i AII (18G2) szczególnie do wykonywania prętów montażowych i konstrukcyjnych strzemion oraz prętów nośnych w tych przypadkach gdzie stosowanie innych gatunków stali nie jest wskazane, – ze stali klasy AII (St50B) tylko w postaci nośnych prętów w wiązanych siatkach i szkieletach. Read more „ZAKRES STOSOWANIA STALI ZBROJENIOWEJ W ZALEZNOSCI OD KLASY I GATUNKU”

WLASCIWOSCI FIZYCZNE STALI STOSOWANYCH DO ZBROJENIA ELEMENTÓW

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE STALI STOSOWANYCH DO ZBROJENIA ELEMENTÓW. A) współczynnik sprężystości podłużnej stali zbrojeniowej należy przyjmować: – dla stali klas od AD do AiII i drutu klasy Dl Ea 210 000 MPa – dla stali-klasy AIV – E = 20 000 MPa. – dla drutów ze stali o wysokiej wytrzymałości klasy DII Ev = 180 000 – 200 000 MPa (wartość Ev powinna być określona dla każdej partii produkcyjnej). – dla lin Ev = 180 000 MPa. b) gęstość stali zbrojeniowej, jaką należy przyjmować w obliczeniach wynosi 7850 kg/m3. Read more „WLASCIWOSCI FIZYCZNE STALI STOSOWANYCH DO ZBROJENIA ELEMENTÓW”

Cechy mechaniczne tych pretów, ze wzgledu na nieznormalizowany asortyment srednic musza byc wyznaczone indywidualnie dla kazdej partii produkcyjnej

Cechy mechaniczne tych prętów, ze względu na nieznormalizowany asortyment średnic muszą być wyznaczone indywidualnie dla każdej partii produkcyjnej. W dążeniu do zmniejszenia pracochłonności w przygotowaniu i naprężaniu wiązek strun, w elementach strunobetonowych istnieje tendencja do zwiększania siły sprężającej w pojedynczym cięgnie. W wyniku poszukiwania takich cięgien spełniających jednocześnie warunek dobrej przyczepności stosuje się powszechnie szczególnie w wytwórniach zagranicznych, pręty stalowe walcowane na gorąco, ulepszane cieplnie, lub tej takiej obróbki. Do najlepszych prętów tego typu używanych, jako zbrojenie sprężające w elementach strunobetonowych należę niemieckie pręty żebrowane typu Sigma 135/150 (wytrzymałość 1500 MPa) oraz Sigma 145/160 (wytrzymałość 1600 MPa). Są to pręty ze stali stopowej hartowane i wysoko odpuszczane produkowane w postaci prętów o przekroju kołowym o średnicy 5 – 8 mm lub najczęściej w postaci prętów owalnych o przekrojach 20 mm 30 mm oraz 50 mm. Read more „Cechy mechaniczne tych pretów, ze wzgledu na nieznormalizowany asortyment srednic musza byc wyznaczone indywidualnie dla kazdej partii produkcyjnej”

Budownictwo i architektura : Wywiad z Tomem Kundigiem Lawrence W. Cheek z SeattleMet

Tim Bies / Olson Kundig Architects W wywiadzie opublikowanym przez Seattle Met Lawrence W.
Cheek rozmawia z Tomem Kundigiem, dyrektorem Olson Kundig Architects.
Kundig zdefiniował swoją karierę w projektowaniu domów, które są elastyczne i troskliwe w swoich materiałach, funkcjach, reakcji na miejsce i sposobie, w jaki organizm ludzki współdziała z przestrzenią i mechaniką środowiska.
Wywiad ten doskonale pokazuje inspiracje i priorytety Kundiga, jeśli chodzi o projektowanie domów.
Wymienia wspaniałe przykłady i strategie, które podjął przez lata. Read more „Budownictwo i architektura : Wywiad z Tomem Kundigiem Lawrence W. Cheek z SeattleMet”