PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRZEMYSLOWEJ PRODUKCJI PÓLFABRYKANTÓW ZBROJEN DLA PREFABRYKANTÓW ZELBETOWYCH

PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRZEMYSŁOWEJ PRODUKCJI PÓŁFABRYKANTÓW ZBROJEŃ DLA PREFABRYKANTÓW ŻELBETOWYCH . 1. UWAGI OGÓLNE Rozwój budownictwa uprzemysłowionego, a wraz z nim rozwój prefabrykacji spowodował konieczność maksymalnego zmechanizowania robót zbrojarskich przy produkcji elementów żelbetowych. Wynika to nie tylko z konieczności skrócenia cyklu produkcyjnego półfabrykatów zbrojeń, lecz również z braku dostatecznej liczby wyszkolonej kadry mogącej sprostać stawianym jej zadaniom. Roboty zbrojarskie wykonywane do niedawna w sposób ręczny w większości przypadków są realizowane w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalistycznych środków technicznych. Rozwój mechanizacji robót zbrojarskich w Polsce obserwować można przede wszystkim w przypadku robót wykonywanych na budowach. Stosuje się tu techniki rozwiązania powstałe w kraju w toku wieloletnich doświadczeń i tradycji budowlanych. Nieco inaczej przedstawia się zagadnienie mechanizacj i robót zbrojarskich w zakładach przemysłowej produkcji prefabrykatów budowlanych. W zakładach tych stosowane, są wprawdzie nowe techniki produkcji opracowane w kraju oraz techniki zaczerpnięte z rozwiązań w innych państwach, zwłaszcza w zakładach o importowanych technologiach jednak niektóre grupy robót zbrojarskich nie są jeszcze w kraju w pełni opracowane i ich rozwijanie przyczyni się do dalszego postępu w tej dziedzinie. Należy, więc nadal pracować nad: – dalszym usprawnieniem technik prostowania i cięcia prętów głównie w aspekcie automatyzacji tych robót, – opanowaniem technik gięcia przestrzennego układu siatek zbrojenia zgrzewanego, – opanowaniem zgrzewania, szczególnie wielopunktowego i autoryzacji tych czynności, – udokumentowaniem wykonywania przestrzennych konstrukcji zbrojeń, – usprawnieniem manipulacji półfabrykatami zbrojeń, ich transportem i składowaniem, – rozwiązaniem nowych technik stabilizacji zbrojeń w formach, zapewnieniem w przypadku potrzeby odpowiednich ochron antykorozyjnych. [podobne: bank spółdzielczy w lubartowie bydgoszcz, bank spółdzielczy w lubartowie, noszecochce ]

Powiązane tematy z artykułem: bank spółdzielczy w lubartowie noszecochce novatech wadowice