Przy wykonywaniu tynków z zaprawy cementowej nalezy do cen jednostkowych stosowac wspólczynni

Przy wykonywaniu tynków z zaprawy cementowej należy do cen jednostkowych stosować współczynnik 1,25. Omówione przykładowo jednostkowe ceny akordowe dla murów grubych i tynków wewnętrznych surowych stanowią tylko mały wycinek robót, dla których ustalone są w cenniku powszechnie obowiązujące ceny akordowe. Przykład rozliczenia zarobku akordowego pomiędzy członków zespołu lub brygady omówiony już został w rozdziale VII p. 3 na przykładzie wypełnienia zlecenia roboczego. [hasła pokrewne: pressbeton, jonizatory powietrza, noszecochce ]

Powiązane tematy z artykułem: jonizatory powietrza noszecochce pressbeton