Ssanie i tloczenie


Ssanie i tłoczenie Warunkiem należytego przebiegu pracy pompy jest, całkowite wypełnienie cieczą jej wnętrza zarówno w okresie ssania, jak i tłoczenia. Częściowe wypełnienie cylindra oraz odrywanie się cieczy od tłoka lub przerwa w słupie cieczy w dowolnym miejscu między dopływem do rury ssawnej a wypływem z rury tłocznej są nadzwyczaj niepożądanymi zjawiskami. Aby zbadać czynniki, wywołujące te zjawiska, rozpatrzymy przebieg ssania i tłoczenia w pompie jednostronnie działającej poziomej bez powietrzników : (ssawnego i tłocznego) oraz z nimi. Pompa zasysa ciecz ze zbiornika otwartego, znajdującego się poniżej zaworu Pompa tłokowa jednostronnie działająca pozioma tłocznego w odległości pionowej Hs bez powietrznika ssawnego, Na powierzchnię cieczy działa ciśnienie atmosferyczne wyrażone wysokością cieczy Pb/Y Jeśli pompa pobiera wodę ze zbiornika zamkniętego, w którym panuje ciśnienie Pd, różniące się od atmosferycznego, należy je wziąć w obliczeniach pod uwagę zamiast ciśnienia Pb. [patrz też: zamknięta komora spalania wrocław, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zamknięta komora spalania ]

Powiązane tematy z artykułem: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wełna mineralna na poddasze zamknięta komora spalania