URZADZENIA DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEN ZAWIESZONYCH W WODZIE

URZĄDZENIA DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZAWIESZONYCH W WODZIE Wszystkie czerpnie, niezależnie od rodzaju późniejszego uzdatniania wody, zabezpiecza się kratami przed przedostaniem się zanieczyszczeń zawieszonych w wodzie. Kraty składają się z ram wykonanych z ceowników lub kątowników stalowych oraz prętów z płaskowników. Szerokość otworów między prętami wynosi 25+50 mm. Kraty można podzielić na cztery zasadnicze typy: – kraty proste, – kraty ogrzewane elektrycznością, – kraty ogrzewane parą lub wodą gorącą, – kraty z mechanicznym oczyszczaniem. a. Read more „URZADZENIA DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEN ZAWIESZONYCH W WODZIE”

KLASY PRETÓW STOSOWANYCH DO ZBROJENIA ELEMENTÓW

KLASY PRĘTÓW STOSOWANYCH DO ZBROJENIA ELEMENTÓW. W zależności od cech mechanicznych stali pręty zbrojeniowe załącza się do odpowiedniej klasy, jakości oznaczanej umownym symbolom. W Polsce i krajach RWPG oznaczenie klasy prętów zbrojeniowych walcowanych na gorąco składa się z dużej litery A 1 odpowiedniej cyfry rzymskiej. Pręty ze stali ulepszonej cieplnie oznacza się przez dodanie do litery A indeksu T, AT – IV. 3. Read more „KLASY PRETÓW STOSOWANYCH DO ZBROJENIA ELEMENTÓW”

GATUNIKI STALI ZBOROJENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH

GATUNIKI STALI ZBOROJENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH. Gatunek stali określa się głównie dla podstawie składu chemicznego złożone ze stali. Każdy gatunek ma swój znak, przy czym ustalone są podstawowe zasady tworzenia znaków gatunków stali zbrojeniowej w krajowym budownictwie. Znak gatunku stali węglowej zwykłej, jakości, z której produkuje się głównie pręty zbrojeniowe gładkie składa się z: – liter-St – oznaczających skrót słowa stali – jednocyfrowej liczby porządkowej od 0 do 4 określającej umowne oznaczenie składu chemicznego i właściwości mechanicznych stali lub niekiedy z dwucyfrowej liczby określającej minimalną wytrzymałość na rozciąganie w Kpa, – dużych liter umieszczonych na końcu znaku, oznaczających dodatkowe informacje, o jakości i zakresie stosowania, np: B – stal stosowana w budownictwie do zbrojenia betonu, (St50B), S – stal przeznaczona dołączenia za pomocą zgrzewania i spawania (StOS), X – stal nieuspokojona (St3SX), Y – sta l półuspokojona – stal odporna na starzenie, Cu – stal o podwyższonej zawartości miedzi (St3SCuX ). Znak gatunku stali niskostopowej, z której produkowane są pręty zbrojeniowe żebrowane, składa się – liczby dwucyfrowej określającej zawartość węgla w istnych częściach procentu, np. Read more „GATUNIKI STALI ZBOROJENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH”

Znajomosc przebiegu zaleznosci naprezen od odksztalcen jest, wiec podstawa prawidlowego opracowanie programu naciagu kabli oraz prowadzenia wlasciwej kontroli naprezen

Znajomość przebiegu zależności naprężeń od odkształceń jest, więc podstawą prawidłowego opracowanie programu naciągu kabli oraz prowadzenia właściwej kontroli naprężeń. Główną przeszkodę w stosowaniu prawidłowej technologii sprężania był dotychczas brak ścisłej i jednoznacznej zależności cf, między tymi wielkościami. Na podstawie wielu wyrywkowych badań stwierdzono, że funkcje wyrażające tę zależność są różne nie tylko dla różnych partii produkcyjnych stali, ale nawet dla poszczególnych kręgów tej samej partii drutów. Zestawione na jednym rysunku wykresy zależności między odkształceniami jednostkowymi i naprężeniami otrzymane z badań różnych próbek drutów sprawiają pozornie wrażenie chaosu krzywych zawartych w dość szerokich granicach. Jednak już pobieżnie analiza tak zestawionych wykresów pozwala na wykrycie, pewnego określonego związku pomiędzy zależnością 6 = f(~) i wytrzymałością doraźną na rozciąganie . Read more „Znajomosc przebiegu zaleznosci naprezen od odksztalcen jest, wiec podstawa prawidlowego opracowanie programu naciagu kabli oraz prowadzenia wlasciwej kontroli naprezen”

W przypadku wprowadzenia powazniejszych zmian w technologii produkcji i obróbki drutów zmienic sie moze ich odksztalcalnosc

W przypadku wprowadzenia poważniejszych zmian w technologii produkcji i obróbki drutów zmienić się może ich odkształcalność. Powinny być wówczas przeprowadzone badania statystyczne odkształcalności nowego asortymentu produkcji oraz podany do wiadomości odbiorców aktualny przebieg zależności między naprężeniami i odkształceniami. Produkcja drutów tej grupy różni się od technologii poprzednio opisanej wprowadzeniem po zabiegu obróbki plastycznej niskotemperaturowej obróbki cieplnej. Jest to najkorzystniejsza metoda usuwania naprężeń wewnętrznych w drutach. Obróbka ta polega na odpuszczaniu drutu w kąpieli ołowianej w temperaturze 3. Read more „W przypadku wprowadzenia powazniejszych zmian w technologii produkcji i obróbki drutów zmienic sie moze ich odksztalcalnosc”

Przyczepnosc pomiedzy drutami i betonem jest uwarunkowana: a) zwiazkami chemicznymi pomiedzy skladnikami wiazacego tworzywa i stala

Przyczepność pomiędzy drutami i betonem jest uwarunkowana: a) związkami chemicznymi pomiędzy składnikami wiążącego tworzywa i stałą. b) adhezję i dyfuzję powierzchniowe materiałów. c) tarciem pomiędzy powierzchnię strun i betonu: d) mechanicznym zazębieniem się obydwu materiałów wywołanym profilowaniem lub szorstkością powierzchni strun z wnikaniem wiążącego lepiszcza cementowego we wszelkie wgłębienia i nierówności na powierzchni drutów. Spośród czterech zamienionych czynników podstawowe znaczenie maję otwory mechaniczne oraz tarcie. Siły tarcia występujące na styku drutów i betonu są spowodowane radialnymi siłami dociskowymi wywołującymi stały ton naprężeń ściskających na obwodzie drutu. Read more „Przyczepnosc pomiedzy drutami i betonem jest uwarunkowana: a) zwiazkami chemicznymi pomiedzy skladnikami wiazacego tworzywa i stala”

PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRZEMYSLOWEJ PRODUKCJI PÓLFABRYKANTÓW ZBROJEN DLA PREFABRYKANTÓW ZELBETOWYCH

PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRZEMYSŁOWEJ PRODUKCJI PÓŁFABRYKANTÓW ZBROJEŃ DLA PREFABRYKANTÓW ŻELBETOWYCH . 1. UWAGI OGÓLNE Rozwój budownictwa uprzemysłowionego, a wraz z nim rozwój prefabrykacji spowodował konieczność maksymalnego zmechanizowania robót zbrojarskich przy produkcji elementów żelbetowych. Wynika to nie tylko z konieczności skrócenia cyklu produkcyjnego półfabrykatów zbrojeń, lecz również z braku dostatecznej liczby wyszkolonej kadry mogącej sprostać stawianym jej zadaniom. Roboty zbrojarskie wykonywane do niedawna w sposób ręczny w większości przypadków są realizowane w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalistycznych środków technicznych. Read more „PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRZEMYSLOWEJ PRODUKCJI PÓLFABRYKANTÓW ZBROJEN DLA PREFABRYKANTÓW ZELBETOWYCH”

Architektura: Propozycja Europanu 11: Leeuwarden / CUAC Arquitectura, Serrano + Baquero Arquitectos, Luis Miguel Ruiz Aviles

Dzięki uprzejmości CUAC Arquitectura, Serrano + Baquero Arquitectos, Luis Miguel Ruiz Aviles Zwycięska propozycja Europanu 11 CUAC Arquitectura, Serrano + Baquero Arquitectos i Luis Miguel Ruiz Aviles powstaje Niwu Water Garden przy usieciowcu trzech głównych materiałów: wody, miasta i pola uprawnego .
W malowniczej enklawie o szczególnym znaczeniu dla miasta Leeuwarden odpowiednia równowaga między tymi materiałami pozwala myśleć o hybrydycznym krajobrazie, który ustanawia przejście między wiejskim a miejskim.
Rezultatem jest nowe środowisko, w którym elementy miasta (tradycyjne i współczesne) nawiązują właściwy dialog z istniejącą działką rolną i związaną z nią infrastrukturą.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Read more „Architektura: Propozycja Europanu 11: Leeuwarden / CUAC Arquitectura, Serrano + Baquero Arquitectos, Luis Miguel Ruiz Aviles”

Architektura: Maier Hall / Schacht Aslani Architekci

Doug Scott Architekt: Schacht Aslani Architekci Lokalizacja: Port Angeles, Waszyngton, USA Właściciel projektu: Peninsula College (Port Angeles, Waszyngton) Obszar projektów: 62 950 sf Rok projektu: 2011 Zdjęcia: Doug Scott + 19 Maier Hall to multidyscyplinarne centrum sztuki, programy humanistyczne i instruktażowe w Peninsula College w Port Angeles w stanie Waszyngton.
Budynek zapewnia najnowocześniejszą przestrzeń edukacyjną dla matematyki, języka angielskiego, muzyki i sztuk pięknych.
Mieści się tu Centrum Nauk Kolegium i sala konferencyjna na 135 miejsc.
Zaprojektowany, aby stworzyć miejsce dla studentów i wykładowców, aby zaangażować się w społeczność akademicką Kolegium, obiekt służy misji College, aby stać się regionalnym centrum dla kontynuowania i szkolnictwa wyższego.
. Read more „Architektura: Maier Hall / Schacht Aslani Architekci”

Architektura 21szego wieku : Warsztaty European Workshop of Waterfront and Urban Design 2012

Dzięki uprzejmości EWWUD Zorganizowane przez komisję profesorów i studentów z ULHT (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias) Szkoła Komunikacji, Architektury, Nauk o Sztuce i Technologiach Informacyjnych (ECATI), Europejskie Warsztaty Nabrzeża i Urbanistyki 2012 będą miały miejsce od 18 do 31 marca.
Odbyło się w ISCAD na Waterfront w Lizbonie, gdzie studenci mogą pracować przez cały dzień.
Poprzednie edycje EWWUD zgromadziły około 80 studentów z kilku europejskich i północnoamerykańskich uniwersytetów, którzy pracowali razem przez dwa tygodnie.
Więcej informacji na temat wydarzenia po przerwie.
Tegoroczny obszar badań to Sines. Read more „Architektura 21szego wieku : Warsztaty European Workshop of Waterfront and Urban Design 2012”