Na podstawie pomiarów srednic drutów przeprowadzonych na kilku tysiacach próbek stwierdzono, ze srednice te zawieraja sie raczej w granicach 4,96 -5,10 mm

Na podstawie pomiarów średnic drutów przeprowadzonych na kilku tysiącach próbek stwierdzono, że średnice te zawierają się raczej w granicach 4,96 -5,10 mm. Analiza statystyczna wyników tych pomiarów wykazała, że wartość przeciętna średnic drutów jest 5 mm jest wyższa od wartości nominalnej i wynosi 5,03 mm b) Doraźna wytrzymałość na rozciąganie. Norma PN-76/BG3264 konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, obliczenia statyczne i projektowanie przewiduje produkcję i stosowanie przede wszystkim drutów odmiany II o wytrzymałości minimalnej 1500 MPa. W ramach tej odmiany produkuje się druty o wytrzymałości zmiennej w granicach 1500 – 2000 MPa. Analiza statystyczna wytrzymałości drutów 1> 5 mm wykazała, że średnia wytrzymałość wynosi Rvk = 1715 MPa. Read more „Na podstawie pomiarów srednic drutów przeprowadzonych na kilku tysiacach próbek stwierdzono, ze srednice te zawieraja sie raczej w granicach 4,96 -5,10 mm”

Przyczepnosc pomiedzy drutami i betonem jest uwarunkowana: a) zwiazkami chemicznymi pomiedzy skladnikami wiazacego tworzywa i stala

Przyczepność pomiędzy drutami i betonem jest uwarunkowana: a) związkami chemicznymi pomiędzy składnikami wiążącego tworzywa i stałą. b) adhezję i dyfuzję powierzchniowe materiałów. c) tarciem pomiędzy powierzchnię strun i betonu: d) mechanicznym zazębieniem się obydwu materiałów wywołanym profilowaniem lub szorstkością powierzchni strun z wnikaniem wiążącego lepiszcza cementowego we wszelkie wgłębienia i nierówności na powierzchni drutów. Spośród czterech zamienionych czynników podstawowe znaczenie maję otwory mechaniczne oraz tarcie. Siły tarcia występujące na styku drutów i betonu są spowodowane radialnymi siłami dociskowymi wywołującymi stały ton naprężeń ściskających na obwodzie drutu. Read more „Przyczepnosc pomiedzy drutami i betonem jest uwarunkowana: a) zwiazkami chemicznymi pomiedzy skladnikami wiazacego tworzywa i stala”

Cechy mechaniczne tych pretów, ze wzgledu na nieznormalizowany asortyment srednic musza byc wyznaczone indywidualnie dla kazdej partii produkcyjnej

Cechy mechaniczne tych prętów, ze względu na nieznormalizowany asortyment średnic muszą być wyznaczone indywidualnie dla każdej partii produkcyjnej. W dążeniu do zmniejszenia pracochłonności w przygotowaniu i naprężaniu wiązek strun, w elementach strunobetonowych istnieje tendencja do zwiększania siły sprężającej w pojedynczym cięgnie. W wyniku poszukiwania takich cięgien spełniających jednocześnie warunek dobrej przyczepności stosuje się powszechnie szczególnie w wytwórniach zagranicznych, pręty stalowe walcowane na gorąco, ulepszane cieplnie, lub tej takiej obróbki. Do najlepszych prętów tego typu używanych, jako zbrojenie sprężające w elementach strunobetonowych należę niemieckie pręty żebrowane typu Sigma 135/150 (wytrzymałość 1500 MPa) oraz Sigma 145/160 (wytrzymałość 1600 MPa). Są to pręty ze stali stopowej hartowane i wysoko odpuszczane produkowane w postaci prętów o przekroju kołowym o średnicy 5 – 8 mm lub najczęściej w postaci prętów owalnych o przekrojach 20 mm 30 mm oraz 50 mm. Read more „Cechy mechaniczne tych pretów, ze wzgledu na nieznormalizowany asortyment srednic musza byc wyznaczone indywidualnie dla kazdej partii produkcyjnej”

Zapewnienie nowoczesnych i zautomatyzowanych srodków technicznych do przemyslowej produkcji pólfabrykatów

Zapewnienie nowoczesnych i zautomatyzowanych środków technicznych do przemysłowej produkcji półfabrykatów zbrojeń w specjalistycznych oddziałach zakładów prefabrykacji należy uznać w naszych warunkach przy rozwiniętym przemyśle budowlanym za zadanie wyjątkowo ważne i pilne. Osobnym zagadnieniem jest konieczność dalszych badań i prac I. nad typizację poszczególnych elementów zbrojeń zwłaszcza dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Określenie typowych elementów zbrojeń prefabrykatów żelbetowych. pozwoli na określenie zasad II. Read more „Zapewnienie nowoczesnych i zautomatyzowanych srodków technicznych do przemyslowej produkcji pólfabrykatów”

Architektura i nowoczesne budownictwo – „Polikatoikea” / Filipe Magalhaes i Ana Luisa Soares

Dzięki uprzejmości Filipe Magalhaes i Any Luisa Soares Filipe Magalhaes i Ana Luisa Soares udostępnili nam swoją pierwszą nagrodę w konkursie otwartym na pomysły organizowanym przez Origami Competitions.
Konkurs koncentrował się na pustej działce w Oporto w Portugalii, gdzie poproszono ich o opracowanie świeżej i współczesnej propozycji mieszkaniowej, która mogłaby zostać rozpowszechniona w mieście.
.
Polikatoikea.
Czyni to właśnie w poszukiwaniu kompromisu między grecką regułą (polikatoika) a szwedzką filozofią (ikea). Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – „Polikatoikea” / Filipe Magalhaes i Ana Luisa Soares”

Budownictwo i architektura : Portugalski architekt Paulo David wybrał odbiorcę medalu Alvar Aalto w 2012 roku

FG + SG Fernando Guerra Paulo David został ogłoszony jedenastym laureatem Medalu Alvara Aalto.
prestiżowe wyróżnienie przyznane architektowi lub firmie architektonicznej, która wniosła istotny wkład w dziedzinę architektury.
.
W erze, w której zawód ma obsesję na punkcie generowanych komputerowo wzorów,.
w wielu praktykach coraz bardziej interesuje się manipulowaniem formami, a nie budowaniem i tworzeniem architektury. Read more „Budownictwo i architektura : Portugalski architekt Paulo David wybrał odbiorcę medalu Alvar Aalto w 2012 roku”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Zaproszenie do składania wniosków: CTBUH Research Seed Funding

Dzięki uprzejmości CTBUH Rada ds.
Wysokich budynków i środowiska miejskiego (CTBUH) ma przyjemność ogłosić zaproszenie do składania wniosków.
na swoją inicjatywę International Seed Funding 2012.
zakończone nagrodą w wysokości 20 000 USD.
Celem finansowania początkowego jest pomoc naukowcom w opracowywaniu projektów / pomysłów na poziomie zapewniającym dodatkowe, bardziej znaczące fundusze. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Zaproszenie do składania wniosków: CTBUH Research Seed Funding”