Do spodu ramy przykrecona jest debowa beleczka

Krata jest wykonana z płaskowników przyspawanych do ramy spawanej z ceowników; prześwit między prętami. kraty wynosi 50 mm. Do spodu ramy przykręcona jest dębowa beleczka, zabezpieczająca przed skutkami uderzeń przy opuszczaniu kraty. Zamiast beleczki może być urządzony próg przy wlocie czerpni, zabezpieczony belką drewnianą, na którą opada krata. b. Read more „Do spodu ramy przykrecona jest debowa beleczka”

PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRZEMYSLOWEJ PRODUKCJI PÓLFABRYKANTÓW ZBROJEN DLA PREFABRYKANTÓW ZELBETOWYCH

PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRZEMYSŁOWEJ PRODUKCJI PÓŁFABRYKANTÓW ZBROJEŃ DLA PREFABRYKANTÓW ŻELBETOWYCH . 1. UWAGI OGÓLNE Rozwój budownictwa uprzemysłowionego, a wraz z nim rozwój prefabrykacji spowodował konieczność maksymalnego zmechanizowania robót zbrojarskich przy produkcji elementów żelbetowych. Wynika to nie tylko z konieczności skrócenia cyklu produkcyjnego półfabrykatów zbrojeń, lecz również z braku dostatecznej liczby wyszkolonej kadry mogącej sprostać stawianym jej zadaniom. Roboty zbrojarskie wykonywane do niedawna w sposób ręczny w większości przypadków są realizowane w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalistycznych środków technicznych. Read more „PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRZEMYSLOWEJ PRODUKCJI PÓLFABRYKANTÓW ZBROJEN DLA PREFABRYKANTÓW ZELBETOWYCH”

Zapewnienie nowoczesnych i zautomatyzowanych srodków technicznych do przemyslowej produkcji pólfabrykatów

Zapewnienie nowoczesnych i zautomatyzowanych środków technicznych do przemysłowej produkcji półfabrykatów zbrojeń w specjalistycznych oddziałach zakładów prefabrykacji należy uznać w naszych warunkach przy rozwiniętym przemyśle budowlanym za zadanie wyjątkowo ważne i pilne. Osobnym zagadnieniem jest konieczność dalszych badań i prac I. nad typizację poszczególnych elementów zbrojeń zwłaszcza dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Określenie typowych elementów zbrojeń prefabrykatów żelbetowych. pozwoli na określenie zasad II. Read more „Zapewnienie nowoczesnych i zautomatyzowanych srodków technicznych do przemyslowej produkcji pólfabrykatów”

Ten sposób produkcji pociaga za soba koniecznosc zmiany projektowania zbrojen dla elementów prefabrykowanych w sposób pozwalajacy na stosowanie potokowej organizacji produkcji

Ten sposób produkcji pociąga za sobą konieczność zmiany projektowania zbrojeń dla elementów prefabrykowanych w sposób pozwalający na stosowanie potokowej organizacji produkcji. Zaprojektowane zbrojenie obok warunków, jakie stawiają wymagania wytrzymałościowe, powinno być dodatkowo tak skonstruowane, aby było technologiczne w produkcji wygodne w transporcie i montażu w formie, a jednocześnie łatwe do wykonania. Pod m technologiczności rozumiana jest prostota wykonania przy jednoczesnej wysokiej, jakości wyrobu, a także możliwości mechanizacji i automatyzacji procesu produkcyjnego. Warunkiem zmechanizowania prac związanych z wytwarzaniem zbrojeń jest dodatkowo takie ich zaprojektowanie, aby istniała możliwość wykonania określonych operacji urządzeniami mechanicznymi. Przy konstruowaniu zbrojeń dla elementów prefabrykowanych należy dążyć jednocześnie do takiego zaprojektowania szkieletu, aby wymagał on nakładu najmniejszej ilości pracy. Read more „Ten sposób produkcji pociaga za soba koniecznosc zmiany projektowania zbrojen dla elementów prefabrykowanych w sposób pozwalajacy na stosowanie potokowej organizacji produkcji”

Nowoczesna architektura : Architektura Stanley Tigerman Exhibition / Graham Foundation w Chicago

Stanley Tigerman, Amerykanin, ur.
1930, The Titanic, 1978, Fotomontaż na papierze, Ok.
28 x 35,7 cm, Prezent Stanleya Tigermana, 1984.802, The Art Institute of Chicago.
Fotografia.
Art Institute of Chicago Fundacja Grahama w Chicago w stanie Illinois organizuje wystawę prac architekta Stanleya Tigermana od 26 stycznia 2012 roku. Read more „Nowoczesna architektura : Architektura Stanley Tigerman Exhibition / Graham Foundation w Chicago”

Budownictwo i architektura : Alma Hotel Residence Winning Proposal / Kouvo & Partanen

Widok na główny budynek Kouvo & Partanen został niedawno ogłoszony zwycięzcą konkursu na projekt Alma Hotel Residence w Obserwatorium Atacama i Centrum Badawczym na pustyni w północnym Chile.
Celem konkursu było znalezienie najlepszego rozwiązania po stałej cenie projektowej i cenie budowy dla budynku, który oferuje astronomów, inżynierów i inny personel pracujący w obserwatorium, lokalach gastronomicznych i biurowych oraz pomieszczeniach rekreacyjnych.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Alma jest jednym z największych naziemnych projektów astronomicznych w następnej dekadzie. Read more „Budownictwo i architektura : Alma Hotel Residence Winning Proposal / Kouvo & Partanen”

Nowoczesna architektura : Program legislacyjny AIA na rok 2012

2010 Architektura CAST AIA przedstawiła niedawno swój program legislacyjny na 2012 rok i dała jasno do zrozumienia, że tworzenie miejsc pracy w branży projektowania i budownictwa jest priorytetem.
Omówiliśmy liczne inicjatywy, które AIA wdraża w ciągu ostatniego roku, począwszy od indeksu Stalled Building Index, regularnie aktualizowanego indeksu bilingów architektonicznych i aktualizacji narzędzia do zgłaszania zobowiązań w 2030 roku.
Szczególne znaczenie, szczególnie dla tych z nas, którzy prowadzą małe firmy lub rozważających włamanie się do tego delikatnego rynku jako jedynego właściciela, jest nacisk na wspieranie naszego rozwoju.
Czy większość firm należy do tej kategorii.
95% wszystkich firm w USA zatrudnia 50 lub mniej osób. Read more „Nowoczesna architektura : Program legislacyjny AIA na rok 2012”