WLASCIWOSCI FIZYCZNE STALI STOSOWANYCH DO ZBROJENIA ELEMENTÓW

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE STALI STOSOWANYCH DO ZBROJENIA ELEMENTÓW. A) współczynnik sprężystości podłużnej stali zbrojeniowej należy przyjmować: – dla stali klas od AD do AiII i drutu klasy Dl Ea 210 000 MPa – dla stali-klasy AIV – E = 20 000 MPa. – dla drutów ze stali o wysokiej wytrzymałości klasy DII Ev = 180 000 – 200 000 MPa (wartość Ev powinna być określona dla każdej partii produkcyjnej). – dla lin Ev = 180 000 MPa. b) gęstość stali zbrojeniowej, jaką należy przyjmować w obliczeniach wynosi 7850 kg/m3. c) spawalność i zgrzewalność stali zbrojeniowej Przydatność stali zbrojeniowej do łączenia za pomocą elektrycznego zgrzewania oporowego określają normy przedmiotowe w zależności od składu chemicznego stali. Przydatność stali zbrojeniowej do łączenia za pomocą spawania lub zgrzewania nie zależy wyłącznie od składu chemicznego, ale również od technologii jej produkcji technologii przebiegu spawania lub zgrzewania warunków wykonywania spawania lub zgrzewania kwalifikacji osób wykonujących i kontrolujących roboty spawalnicze i zgrzewanie. [więcej w: karmelita 2m, resgraph, mrówka żuromin ]

Powiązane tematy z artykułem: karmelita 2m mrówka żuromin resgraph