Wszystkie napelniacze mozna podzielic na dwie zasadnicze grupy

Wszystkie napełniacze można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 1. Napełniacze które mają wyraźny wpływ na wytrzymałość na rozciąganie podwyższając ją, zwiększają jednocześnie odporność materiału na rozdzieranie, ścieranie oraz zginanie. Są to tzw. napełniacze aktywne; do napełniaczy tych należą przede wszystkim różne gatunki sadzy, jak np. sadza lampowa i sadza acetylenowa, tlenek cynkowy, węglan magnezowy oraz kaolin. 2. Napełniacze, które wprawdzie nie wywierają wpływu na wymienione własności, niemniej jednak spełniają ważne zadanie. Np. umożliwiają łatwiejszy przerób mieszanek kauczuku, nadają materiałom sztywność oraz twardość, odporność na działanie chemikalii oraz zmniejszają cenę artykułu. Są to tzw. napełniacze nieaktywne lub obojętne. Do tego typu napełniacz należą: kreda, szpat ciężki, blanc-fixe, litopon, talk, krzemionka, łupek w postaci pyłu itp. Wszystkie napełniacze stosuje się w stanie bardzo rozdrobnionym, i równomiernej wielkości cząstek; przy tym muszą one być zupełnie bezwodne. Obecność wody w produkcie jest niepożądana, gdyż powoduje powstawanie w wyrobach pęcherzy i wzdęć. Dawniej w celu usunięcia wilgoci, dodawano do mieszanki trochę wapna, lecz obecnie stosuje się wstępne suszenie, które daje lepsze wyniki. [podobne: selekt czempiń , castorama kalisz , mrówka żuromin  ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama kalisz mrówka żuromin selekt czempiń