Zbiór krzywych tej zaleznosci

Zbiór krzywych tej zależności. Krzywe te otrzymano z obliczenia średnich arytmetycznych rzędnych wykresów, sporządzonych w wyniku badań próbek drutów prostowanych, podzielonych na grupy wytrzymałościowe w odstępie co 50 MPa. Duża regularność przebiegu tych krzywych pozwala na określenie odkształceń drutów o dowolnej wytrzymałości, stosując zasadę interpolacji 11- dniowej. Regularność ta nasunęła myśl analizowania odkształceń w powiązaniu nie z samymi naprężeniami, lecz ze stosunkiem naprężeń do wytrzymałości doraźnej (wskaźnik wykorzystania nośności R v ), spodziewając się znacznego usystematyzowania i uproszczenia problemu. Jak wykazała analiza zastąpienie naprężeń – jako zmiennej niezależnej – wskaźnikiem wykorzystania nośności drutu v sprowadziło cały zbiór krzywych charakterystycznych dla stali vk o wytrzymałości powyżej 1600 MPa do jednego wykresu. Analiza statystyczna odkształcalności drutów 5 mm wykazała, że okre ślając odkształcenia z wzoru przy założeniu poziomu ufności 0,95, nie popełni się błędu większego niż 6%. Większego błędu należy się spodziewać jedynie dla drutów o niskich wytrzymałościach w granicach Rvk = 1500 – 1600 MPa. Opisana charakterystyka odkształcalności stali dotyczy drutów prostowanych przy użyciu powszechnie w kraju stosowanych prostowarek. Zabieg prostowania dość poważnie zmienia odkształcalność drutów. [hasła pokrewne: selekt czempiń, wpis do księgi wieczystej koszt, wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: selekt czempiń wpis do księgi wieczystej koszt wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego kraków