GATUNIKI STALI ZBOROJENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH

GATUNIKI STALI ZBOROJENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH. Gatunek stali określa się głównie dla podstawie składu chemicznego złożone ze stali. Każdy gatunek ma swój znak, przy czym ustalone są podstawowe zasady tworzenia znaków gatunków stali zbrojeniowej w krajowym budownictwie. Znak gatunku stali węglowej zwykłej, jakości, z której produkuje się głównie pręty zbrojeniowe gładkie składa się z: – liter-St – oznaczających skrót słowa stali – jednocyfrowej liczby porządkowej od 0 do 4 określającej umowne oznaczenie składu chemicznego i właściwości mechanicznych stali lub niekiedy z dwucyfrowej liczby określającej minimalną wytrzymałość na rozciąganie w Kpa, – dużych liter umieszczonych na końcu znaku, oznaczających dodatkowe informacje, o jakości i zakresie stosowania, np: B – stal stosowana w budownictwie do zbrojenia betonu, (St50B), S – stal przeznaczona dołączenia za pomocą zgrzewania i spawania (StOS), X – stal nieuspokojona (St3SX), Y – sta l półuspokojona – stal odporna na starzenie, Cu – stal o podwyższonej zawartości miedzi (St3SCuX ). Znak gatunku stali niskostopowej, z której produkowane są pręty zbrojeniowe żebrowane, składa się – liczby dwucyfrowej określającej zawartość węgla w istnych częściach procentu, np. 34 GS (średnia ilość węgla w stali wynosi 0,34%) – liter umieszczonych po liczbie oznaczających pierwiastki stopowe, charakterystyczne dla danego gatunku a mianowicie: B – bor, Cr cyrkon, Cu – miedź, 1<, kobalt, M - molibden. N - nikiel; G - mangan, K - chrom, I - aluminium, S - krzem, T - tytan, W - wolfram, V wanad, - liczby całkowitej, określającej średnią procentową ilość pierwiastka stopowego w stali umieszczonej po literze oznaczającej dany pierwiastek w przypadku, gdy ilość pierwiastka stopowego jest mniejsza od 1% po literze oznaczającej dany pierwiastek nie stawia się liczby (np. w znaku stali 20 HG2V - liczba po literze G oznacza zawartość manganu w granicach 1 - 2% natomiast chromu i wanadu poniżej 1%). Znak gatunku stali, z której produkuje się druty o wysokiej wytrzymałości składa się z liter oznaczających przeznaczenie stali (08) oraz z liczby określającej średnią zawartość węgla w setnych częściach procentu (08-90). [podobne: jonizatory powietrza, bank spółdzielczy w lubartowie, bank spółdzielczy w lubartowie bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: bank spółdzielczy w lubartowie jonizatory powietrza novatech wadowice