Godzinowy system plac

Godzinowy system płac stosowany jest przy opłacaniu czynności, które nie są ujęte Cennikiem Robót Akordowych. W systemie tym płaci się za rzeczywiście przepracowane godziny przy wykonywaniu danej czynności, mnożąc je przez stawkę zaszeregowania osobistego. Przy pracy poza normalnymi godzinami (8 godz. ) obowiązują dodatki do zasadniczej stawki godzinowej. Pierwsze dwie godziny nadliczbowe opłaca się w wysokości o 50% wyżej od stawki zasadniczej, następne godziny o 100% wyżej, czyli podwójnie. Jeżeli np. robotnik przepracował w ciągu dnia 12 godz. , to wynagrodzenie oblicza mu się następująco: , 8 godz. wg zasadniczej stawki godzinowej 2 godz. wg stawki podwyższonej o 50010, 2 godz. wg stawki podwyższonej o 100%. [patrz też: mrówka złotów, wpis do księgi wieczystej koszt, mrówka zdzieszowice ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka zdzieszowice mrówka złotów wpis do księgi wieczystej koszt