Godzinowy system plac


Godzinowy system płac Obok wynagrodzenia akordowego za wykonaną pracę ustalone są stawki wynagrodzenia za godzinę pracy. Wysokość wynagrodzenia godzinowego zależy od grupy zaszeregowania pracownika. Istnieje 5 grup zaszeregowania: a) grupa specjalna – do której zaliczają się rzemieślnicy o najwyższych kwalifikacjach, b) grupa I – do której należą wysokokwalifikowani rzemieślnicy I kategorii, c) grupa II – obejmująca wykwalifikowanych rzemieślników II kategorii, d) grupa III – do której zalicza się wykwalifikowaną pomoc fachową, e) grupa IV – obejmująca robotników niewykwalifikowanych. Zaszeregowanie lub przeszeregowanie robotników do odpowiednich grup i ustalenie stawki godzinowej płac następuje na wniosek komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora przedsiębiorstwa. [patrz też: noszecochce, bank spółdzielczy w lubartowie bydgoszcz, bank spółdzielczy w lubartowie ]

Powiązane tematy z artykułem: bank spółdzielczy w lubartowie noszecochce novatech wadowice