Krawedzie wypukle pionowe

Jakie krawędzie wypukłe pionowe i poziome należy uwzględniać przy obmiarze robót murowych ? Krawędzie wypukłe pionowe, które należy uwzględniać przy obmiarze murów, zaznaczono cyframi Obsadzanie ościeżnic (futryn) oblicza się w m2 mierząc otwór w świetle ościeżnic. Powierzchnie otworów w murach mierzy się jak następuje: a) otwory bez ościeżnic i bez węgarków – w świetle murów, b) otwory bez ościeżnic z węgarkami – w świetle węgarków, c) otwory, w których ościeżnice (futryny) obmurowuje się równocześnie ze wznoszeniem murów – w świetle ościeżnic, d) część łukowa otworów wg wpisanego trójkąta (szerokość X największa wysokość: 2). Z obmiaru ścian zewnętrznych i wewnętrznych (nośnych i działowych) potrąca się: a) wszystkie otwory i wnęki o objętości powyżej 0,05 m3 b) części konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych, przy kubaturze ponad 0,01 m, Z obmiaru ścian zewnętrznych i wewnętrznych (nośnych i działowych) nie potrąca się: a) kanałów dymowych i wentylacyjnych, a) wnęk na liczniki elektryczne i gazowe bez względu na ich wielkość, b) wszelkich bruzd na przewody c. o. i oporów na stropy i sklepienia, d) gniazd dla belek i stopni, e) obmurowanych części konstrukcji stalowych i drewnianych, f) obmurowanych części konstrukcji betonowych i żelbetowych. o kubaturze do 0,01 m, g) przesklepień płaskich (nadproży) z cegły lub prefabrykatów wlicza się je do objętości murów i poza dodatkiem za krawędzie nie stosuje się oddzielnej dopłaty za ich wykonanie. [hasła pokrewne: noszecochce, mrówka złotów, okna vetrex ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka złotów noszecochce okna vetrex