Mury grubosci 1 cegly i mniejszej

Mury grubości 1 cegły i mniejszej (mury cienkie) mierzy się w metrach kwadratowych (m). Filary, gzymsy, pasy i inne wyskoki obmierza się w m. Przy obliczaniu murów kondygnacjami przyjmuje się wysokość od wierzchu dolnego do wierzchu górnego stropu. Długość ścianek działowych obmierza się w świetle murów grubych, a ich wysokość – w świetle stropów. Ściany nieforemne o kształcie specjalnym oraz gzymsy i wszelkie wyskoki profilowane mierzy się jak następuje: a) długość ścian zębatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznym (przykładając elastyczną taśmę , po zewnętrznym obwodzie muru), dla ścian kliniastych, zębatych itp. (zmiennej grubości) przyjmuje się średnią grubość, wysokość przyjmuje się rzeczywistą wg wymiarów, przekrój poziomy filarów z węgarkami mierzy się wg opisanego prostokąta, przekrój pionowy gzymsów, pasów profilowanych, wyskoków itp. oblicza się przez przemnożenie wysokości przez wyskok profilu, długość gzymsów mierzy się po najdłuższej krawędzi, z doliczęniem za każde naroże (wypukłe i wklęsłe) po 50 cm. [więcej w: mrówka złotów, castorama kalisz, plytki ceramiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama kalisz mrówka złotów plytki ceramiczne