Obmiary robót murowych i tynkowych

Obmiary robót murowych i tynkowych wg obowiązujących norm Przy obecnie stosowanym akordowym systemie opłacania robót w budownictwie niezbędną rzeczą dla murarza i tynkarza jest znajomość zasad obmiaru robót murowych i tynkowych. Murarz i tynkarz otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę w zależności od wykonanej ilości roboty. Ilość tę określa się w jednostkach obmiaru. Jednostkami obmiaru robót murarskich są metry sześcienne (m), metry kwadratowe (m) i metry bieżące (mb) oraz sztuki (szt), jeżeli chodzi o osadzenie różnych przedmiotów, jak kratki wentylacyjne, drzwiczki wycierowe itp. Jednostkami obmiaru robót tynkowych są metry kwadratowe (m), metry bieżące (mb) oraz sztuki (szt) w wypadku różnych reperacji. [przypisy: noszecochce, bank spółdzielczy w lubartowie, wpis do księgi wieczystej koszt ]

Powiązane tematy z artykułem: bank spółdzielczy w lubartowie noszecochce wpis do księgi wieczystej koszt