Pierwsze rozwiazanie stosuje sie glównie przy urzadzeniach ujec wody dla celów wodociagowych

Pierwsze rozwiązanie stosuje się głównie przy urządzeniach ujęć wody dla celów wodociągowych. Zużycie ciepła w kcal/h, potrzebnego do podwyższenia temperatury wody przepływającej przez kratę, może być określone ze wzoru: w = 1000 • 3600 Qtw [kcal/h] c. Kraty ogrzewane parą lub gorącą wodą Parowe ogrzewanie krat wymaga znacznej ilości pary i z tego względu jest rzadko stosowane. Zwykle wykorzystywana jest para wydechowa lub używana w procesie technologicznym w parowych urządzeniach albo siłowniach zakładów przemysłowych, rzadziej para dostarczana ze specjalnie w tym celu zainstalowanych urządzeń kotłowych. Krata składa się z rur stalowych; korzystne dla eksploatacji jest zainstalowanie dwóch krat: przedniej z oczkami około 20 cm i tylnej gęstszej, nie podgrzewanej. [więcej w: jonizatory powietrza, noszecochce, bank spółdzielczy w lubartowie ]

Powiązane tematy z artykułem: bank spółdzielczy w lubartowie jonizatory powietrza noszecochce