Podstawa do zaszeregowania do danej grupy kwalifikacyjnej sa

Podstawą do zaszeregowania do danej grupy kwalifikacyjnej są: a) świadectwa szkolne dokumentujące wykształcenie ogólne i zawodowe oraz świadectwa czeladnicze, b) okres praktyki zawodowej, c) egzamin teoretyczny przeprowadzony przez komisję kwalifikacyjną, d) egzamin praktyczny, polegający na samodzielnym wykonaniu pod kontrolą komisji kwalifikacyjnej 2-3 robót z zakresu prac, które robotnik będzie w swoim zawodzie wykonywał w przedsiębiorstwie. Osobistą godzinową stawkę płac dla każdego robotnika określa się w granicach ustalonych dla danej grupy zaszeregowania w zależności od posiadanych kwalifikacji, okresu praktyki zawodowej, osiąganej wydajności i wykazywanej umiejętności. Stawki godzinowe płac dla poszczególnych grup zaszeregowania. Podane są jednolite godzinowe stawki akordowe, które stosuje się w celu -obliczania akordowych cen jednostkowych, mnożąc normę czasową dla danego rodzaj u czynności przez godzinową stawkę akordową. [patrz też: mrówka zduńska wola, jonizatory powietrza, okna vetrex ]

Powiązane tematy z artykułem: jonizatory powietrza mrówka zduńska wola okna vetrex