Pompy róznicowe

Pompy różnicowe Pompy różnicowe są wykonywane jako poziome, pionowe lub też jako pompy czerpalnej z tłokiem zaworowym oraz tłokiem rurowym. W pompach tych zastosowany jest nurnik różnicowy o dwu średnicach: większej d i mniejszej dl. Ponieważ różnica d-dl nie jest tak duża jak w pompach poprzednio opisanych, zapotrzebowanie mocy i wydajność w ciągu jednego obrotu korby są bardziej równomierne. W tym celu średnice nurnika są zwykle tak dobierane, że pole przekroju mniejszego równa się połowie pola przekroju większego nurnika; wówczas przy każdym skoku jest wytłaczana połowa roboczej objętości cylindra. Skutkiem ruchu nurnik w kierunku ku korbowym ciecz zostaje zassana do wnętrza pompy między zaworem ssawnym i tłocznym, zaś ciecz znajdująca się za zaworem tłocznym zostaje wytłoczona. W czasie powrotnego ruchu nurnika ciecz zostaje wytłoczona z pompy. Część objętości tej cieczy wypełnia przestrzeń poza otwartym zaworem tłocznym, zaś pozostała część odpływa do rury tłocznej. Pompy różnicowe stosuje się jako pompy o małej i średniej wydajności i dużej wysokości podnoszenia. [podobne: plytki ceramiczne, noszecochce, mrówka złotów ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka złotów noszecochce plytki ceramiczne