Przyczepnosc pomiedzy drutami i betonem jest uwarunkowana: a) zwiazkami chemicznymi pomiedzy skladnikami wiazacego tworzywa i stala

Przyczepność pomiędzy drutami i betonem jest uwarunkowana: a) związkami chemicznymi pomiędzy składnikami wiążącego tworzywa i stałą. b) adhezję i dyfuzję powierzchniowe materiałów. c) tarciem pomiędzy powierzchnię strun i betonu: d) mechanicznym zazębieniem się obydwu materiałów wywołanym profilowaniem lub szorstkością powierzchni strun z wnikaniem wiążącego lepiszcza cementowego we wszelkie wgłębienia i nierówności na powierzchni drutów. Spośród czterech zamienionych czynników podstawowe znaczenie maję otwory mechaniczne oraz tarcie. Siły tarcia występujące na styku drutów i betonu są spowodowane radialnymi siłami dociskowymi wywołującymi stały ton naprężeń ściskających na obwodzie drutu. Siły dociskowe powstające pomiędzy drutem i betonem maję swoje źródło w dwóch zjawiskach fizycznych: – w skurczu objętościowym betonu występującym w trakcie wiązania cementu. – w powiększaniu się średnicy napiętego drutu po zwolnien iu siły naciągowej (efekt Poissona) postępującym od czoła elementu w kierunku jego środka. Na poprawę przyczepności pomiędzy drutami i betonem wpływają następujące czynniki: a) stosowanie małej średnicy drutów (duży stosunek powierzchni drutów do występującej siły naciągowej). b) szorstkość powierzchni drutów (odtłuszczenie drutów). c) profilowanie prętów (np. pręty żebrowskie). d) stosowanie splotów wielotyłowych, e) stosowanie betonu wysokowartościowego z dużą ilością zaczynu cementowego dla dokładnego otulenia drutów i wywołania skurczu. f) dobre zagęszczenie mieszanki betonowej. g) długi okres dojrzewania betonu przed zwolnienie naciągu drutów lub stosowanie efektywnej techniki przyspieszonego dojrzewania, h) stosowanie właściwego procesu termicznego, eliminującego różnice temperatury w różnych przekrojach dojrzewających elementów oraz wykluczającego podgrzewanie wolnych odcinków drutów (spadek naprężeń w drutach i dysl okacja drutów wewnątrz słabo jeszcze związanego betonu). i) stosowanie łagodnego zwalniania siły naciągowej, sprężającej elementy (zwalniacze). [więcej w: mrówka żuromin, bank spółdzielczy w lubartowie, bank spółdzielczy w lubartowie na wymiar ]

Powiązane tematy z artykułem: bank spółdzielczy w lubartowie mrówka złotów mrówka żuromin