Scisliwosc cieczy i sprezystosc scianek


Ściśliwość cieczy i sprężystość ścianek Między objętością skokową F S pompy, a objętością wytłoczoną rzeczywiście podczas jednego cyklu, zachodzą różnice tym większe im: 1) bardziej ciecz jest ściśliwa, 2) większa jest sprężystość materiału, z którego wykonany jest cylinder pompy. Stosunek wydajności rzeczywistej Qr do wydajności indykowanej Qi pompy nazywamy współczynnikiem sprawności objętościowej (wolumetrycznej). Współczynnik sprawności objętościowej świadczy o ekonomicznym działaniu pompy. Aby utrzymać najwyższą jego wartość, należy: a) nie dopuszczać do przekroczenia nominalnej szybkości obrotowej wału korbowego, b) usuwać nieszczelności rury ssawnej, zaworów, tłoka i dławnic, c) unikać dużych wysokości ssania, d) dobrać konstrukcję, która by nie sprzyjała powstawaniu worków powietrznych. [przypisy: bank spółdzielczy w lubartowie bydgoszcz, wpis do księgi wieczystej koszt, bank spółdzielczy w lubartowie ]

Powiązane tematy z artykułem: bank spółdzielczy w lubartowie novatech wadowice wpis do księgi wieczystej koszt