Ten sposób produkcji pociaga za soba koniecznosc zmiany projektowania zbrojen dla elementów prefabrykowanych w sposób pozwalajacy na stosowanie potokowej organizacji produkcji

Ten sposób produkcji pociąga za sobą konieczność zmiany projektowania zbrojeń dla elementów prefabrykowanych w sposób pozwalający na stosowanie potokowej organizacji produkcji. Zaprojektowane zbrojenie obok warunków, jakie stawiają wymagania wytrzymałościowe, powinno być dodatkowo tak skonstruowane, aby było technologiczne w produkcji wygodne w transporcie i montażu w formie, a jednocześnie łatwe do wykonania. Pod m technologiczności rozumiana jest prostota wykonania przy jednoczesnej wysokiej, jakości wyrobu, a także możliwości mechanizacji i automatyzacji procesu produkcyjnego. Warunkiem zmechanizowania prac związanych z wytwarzaniem zbrojeń jest dodatkowo takie ich zaprojektowanie, aby istniała możliwość wykonania określonych operacji urządzeniami mechanicznymi. Przy konstruowaniu zbrojeń dla elementów prefabrykowanych należy dążyć jednocześnie do takiego zaprojektowania szkieletu, aby wymagał on nakładu najmniejszej ilości pracy. Innym z agadnieniem będącym warunkiem organizacji masowej produkcji ekonomicznych elementów jest maksymalna redukcja liczby ich typów i rozmiarów. Zwiększenie liczby typów i rozmiarów półfabrykatów zbrojeń zmusza do instalowania w procesie ich wytwarzania oddzielnych środków technicznych nie pozwala na instalowanie wysokowydajnych automatycznych linii agregatów, co w rezultacie prowadzi do zwiększenia jednostkowego nakładu pracy i zmniejszenia wydajności produkcji. [hasła pokrewne: plytki ceramiczne, resgraph, noszecochce ]

Powiązane tematy z artykułem: noszecochce plytki ceramiczne resgraph