Zapewnienie nowoczesnych i zautomatyzowanych srodków technicznych do przemyslowej produkcji pólfabrykatów

Zapewnienie nowoczesnych i zautomatyzowanych środków technicznych do przemysłowej produkcji półfabrykatów zbrojeń w specjalistycznych oddziałach zakładów prefabrykacji należy uznać w naszych warunkach przy rozwiniętym przemyśle budowlanym za zadanie wyjątkowo ważne i pilne. Osobnym zagadnieniem jest konieczność dalszych badań i prac I. nad typizację poszczególnych elementów zbrojeń zwłaszcza dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Określenie typowych elementów zbrojeń prefabrykatów żelbetowych. pozwoli na określenie zasad II. chronologicznych ich, wykonywania i umożliwi ich produkcję poza zakładem prefabrykatów budowlanych. Zostało to już zrealizowane w odniesieniu do zgrzewanych siatek zbrojeniowych wykonywanych z drutu stalowego ze stali St2S wg PN73/H-84020 produkowanych przez Zakłady Wyrobów z Drutu w Dąbrowie Górniczej – Sławkowie. Przygotowanie elementów zbrojeń w sposób zmechanizowany pozwala na zmniejszenie pracochłonności tych cz ynności o około 70% zaoszczędzenie zużycia stali o około 10 7 15% oraz obniżenie kosztów robót zbrojarskich o około 25% w stosunku do przygotowania elementów zbrojeń w sposób ręczny. 4. 2. KLASYFIKACJA ELEMENTÓW ZBROJEŃ Przejście na wielkoprzemysłową produkcję elementów prefabrykowanych praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej spowodowało konieczność fabrycznej produkcji półfabrykatów zbrojeń. [więcej w: mrówka złotów, noszecochce, plytki ceramiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka złotów noszecochce plytki ceramiczne