Znajomosc przebiegu zaleznosci naprezen od odksztalcen jest, wiec podstawa prawidlowego opracowanie programu naciagu kabli oraz prowadzenia wlasciwej kontroli naprezen

Znajomość przebiegu zależności naprężeń od odkształceń jest, więc podstawą prawidłowego opracowanie programu naciągu kabli oraz prowadzenia właściwej kontroli naprężeń. Główną przeszkodę w stosowaniu prawidłowej technologii sprężania był dotychczas brak ścisłej i jednoznacznej zależności cf, między tymi wielkościami. Na podstawie wielu wyrywkowych badań stwierdzono, że funkcje wyrażające tę zależność są różne nie tylko dla różnych partii produkcyjnych stali, ale nawet dla poszczególnych kręgów tej samej partii drutów. Zestawione na jednym rysunku wykresy zależności między odkształceniami jednostkowymi i naprężeniami otrzymane z badań różnych próbek drutów sprawiają pozornie wrażenie chaosu krzywych zawartych w dość szerokich granicach. Jednak już pobieżnie analiza tak zestawionych wykresów pozwala na wykrycie, pewnego określonego związku pomiędzy zależnością 6 = f(~) i wytrzymałością doraźną na rozciąganie . Stwierdzono mianowicie, że dla stali o wyższej wytrzymałości przy tej samej wartości naprężeń otrzymuje się mniejsze odkształcania. Stwierdzenie to poparte analizę statystyczną doprowadziło do sformułowania wniosku, że odkształcenia jednostkowe stali ciągnionej na zimno zależę nie tylko od naprężeń, ale również od jej wytrzymałości doraźnej na rozciąganie. Dla stali na zimno wyprodukowanej z tego samego gatunku materiału wyjściowego oraz w oparciu o tę samą technologię, każdej wytrzymałości doraźnej na rozciąganie drutu przyporządkowany jest odpowiedni wykres zależności między odkształceniami i naprężeniami. [patrz też: bank spółdzielczy w lubartowie kraków, karmelita 2m, bank spółdzielczy w lubartowie ]

Powiązane tematy z artykułem: bank spółdzielczy w lubartowie karmelita 2m okleina meblowa castorama